Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni ile siz internet sitesi ve mobil uygulama kullanıcılarının kişisel verilerinin, Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (“Şirket”, “Securitas Alarm”) tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Çerezler vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz Çerez Aydınlatma Metnimizi, genel müşteri süreçlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ise lütfen Müşteriler için Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnimizi inceleyiniz.


I.İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amacı ve Hukuki Dayanakları


İnternet sitemiz ve mobil uygulamalarımızı kullanmanız sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizi ilgili süreçlere dair sizleri ayrıca aydınlatmadığımız hallerde aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz

 

 

İşlenen Veri Kategorisi İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi Ürün, Hizmet ve Kampanya Tanıtımlarının Yapılması Amacıyla Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi
Şirketimizden ticari elektronik ileti almaya ilişkin tercihlerinizi internet sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla her zaman değiştirebilirsiniz.
KVKK madde 5 (1) uyarınca ilgili kişinin açık rızası uyarınca işlenmesi
Kimlik, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği, Finansal Bilgiler, Müşteri İşlem Bilgisi, Ticari Bilgiler, Lokasyon Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Mobil Uygulama Üzerinden Alarm İzleme Hizmetlerinin Sunulması ve Fatura Ödemesi Gerçekleştirilmesinin Sağlanması
 • Online Mağaza Üzerinden Sipariş Takibinin Gerçekleştirilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Sağlanması
 • Müşteri Bilgilerinin Güncellenmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Kimlik, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Talep ve Şikâyet Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Ticari Bilgiler, İşitsel Kayıtlar
 • Müşteri Memnuniyeti Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Kimlik, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgiler
 • Online Elçilik Platformuna Kayıt Olunması ve Üyelik Giriş Bilgilerinin Oluşturulması
 • Müşteri Tarafından Sağlanan Bilgiler ile Referans Listelerinin Oluşturulması ve Refere Edilen Kişilerle İletişime Geçilmesi
KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Kimlik, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgisi, Talep ve Şikâyet Bilgisi, Ticari Bilgiler, Müşteri İşlem Bilgisi, İşitsel Kayıtlar, İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk ve İcra İşlemlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Resmi Kurum Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
KVKK madde 5 (2) (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

II.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden doldurduğunuz formlar ve akdettiğiniz sözleşmeler, vasıtasıyla elektronik ortamlardan otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

III.Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları ve Alıcılar

 

İnternet sitemiz ve mobil uygulamalarımızı kullanmanız sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcı gruplarıyla aşağıdaki amaçlar kapsamında paylaşmaktayız:

 

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için resmi mercilere gerekli bildirimlerde bulunulması ve talep halinde resmi mercilere bilgi ve belge sağlanması amaçlarıyla
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ile iş süreçlerinin tek merkezden yönetilmesi kapsamında ortak kullanılan hizmet ve kaynakların temini ve söz konusu işlemlerin koordineli bir biçimde yürütülmesinin sağlanması, raporlamaların gerçekleştirilmesi, denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi, Securitas Türkiye nezdinde kullanılan ve altyapısı diğer grup şirketleri tarafından sağlanan sistemlerin kullanılması amaçlarıyla
 • Yurt Dışında Bulunan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ile bağlı olunan şirket tarafından denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla
 • Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız ile bilgi teknolojileri altyapısına ilişkin hizmetlerin temini, Şirket operasyonlarının yürütülmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri alınması, hizmetlerin sunulmasına ilişkin operasyonların yürütülmesi konusunda destek alınması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve ödeme hizmetleri alınması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziki belgeler için arşiv hizmeti alınması amaçlarıyla
 • Yurt Dışında Bulunan Tedarikçilerimiz ile bilgi teknolojileri altyapısına ilişkin hizmetler ve altyapının temini amacıyla

 

V.Haklarınız ve İletişim

 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak, www.securitasalarm.com.tr adresindeki formu doldurarak Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:106 / 68 Balgat, Çankaya, Ankara adresine veya söz konusu form içerisinde yer verilen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Securitas Alarm, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.