Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

İNTERNET SİTESİ VE MOBİL UYGULAMALARI ZİYARETÇİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu; Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(Bundan böyle kısaca“ Securitas Alarm” olarak anılacaktır)

Securitas Alarm güçlü değerlere sahiptir. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara karşı büyük bir sorumluluk duygusu taşımaktayız– DÜNYANIZIN DAHA GÜVENLİ HALE GELMESİNE YARDIMCI OLUYORUZ. Securitas gizlilik ve veri koruma stratejisini belirtilen ilkesinin bir parçası olarak benimsemiştir. Bu bağlamda  “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Securitas Alarm tarafından işletme ve yürütüm faaliyetleri sürdürülen, www.securitasalarm.com.tr websitesi üyeliği, Securitas Alarm ürün ve hizmet paketlerinin yer aldığı online ticaret platformunun işletilmesi, Securitas Alarm tarafından hayata geçirilecek online ticaret platformuna dair mikro uygulamalar ve mikro siteler üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, ödeme bilgileri, müşteri işlem bilgileri, yorum ve değerlendirmeler, kargo bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi)Securitas Alarm tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

Diğer yandan, belirtmek isteriz ki; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kişisel verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Securitas Alarm’ın ürün ve hizmet paketlerinin oluşturulması, bakım ve teknik hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve Şirketimizin stratejisinin Securitas’ın Türkiye’de faaliyet gösterdiği diğer grup Şirketlerinin faaliyetleri ile uyumlaştırarak Grup amaçlarına uygun ifa edebilmek, ölçebilmek, müşterilerimize daha avantajlı hizmetler sunabilmek için eşleştirilebilmektedir.

Securitas Alarm’ın internet siteleri ve mobil uygulamalarını kullanımınız, üyeliğiniz veya üye olmadan alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verileriniz Kişisel Verilerin korunması Kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza gerektiren durumlar için açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Üyeliğinizin bulunmadığı hallerde, açık rıza hukuki sebebine dayalı amaçlarla kişisel verileriniz işlenmemektedir.

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Securitas Alarm tarafından işlenebilecektir.

 1. Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem ve lokasyon bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Securitas Alarm tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Site ve Mobil Uygulamalara ilişkin yeni özelliklerine, değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapmak,
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak,
 • Securitas’ın Türkiye’de kurulu başka şirketlerinden hizmet alınması halinde bu üyeliğinizi eşleştirmek ve avantajlardan faydalanmanızı sağlamak,
 • Site / Mobil Uygulamada yapacağınız geribildirimleri süreçlerimizin geliştirilmesinin sağlamak, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek, müşteri memnuniyetine yönelik süreçleri yürütmek,
 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kimlik, iletişim, lokasyon ve müşteri işlem bilgileriniz (Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Ürün/hizmet/Paket Bilgileri, Teknik Servis Bilgileri) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,
 • Servis ve montaj, bakım faaliyetlerini yürütmek
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 • Borç bilgilerinin, kayıtlı kullanıcıların ve alarm izleme raporlarının sorgulanmasını sağlamak,
 • Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilerin değerlendirme yaparak memnuniyet, şikayet ve yorumların yayınlanması sürecini yürütmek,
 1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, adres ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca kamu kolluğu ile paylaşabilmek,
 1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, pazarlama ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,
 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, adres ve müşteri işlem bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 • Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,
 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, adres, müşteri işlem ve pazarlama bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin ifasını sağlamak,

Kişisel verilerinizin Securitas Alarm tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan her zaman ulaşabilirsiniz.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve lokasyon kategorisinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Securitas Alarm tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliğimiz kapsamında bağış yapılan dernek/vakıf/kurum/kuruluşlara, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, Securitas ‘ın Türkiye’de faaliyet gösteren Securitas Hissedarlarına, bağlı şirketlerine, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarımı

 

Rıza göstererek www.securitasalarm.com.tr. Websitesinde bulunan online işlemler bölümüne üye olmanız halinde; kimlik (ad, soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası), müşteri işlem bilgileri (sözleşme bilgileri, borç bilgileri ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri, kayıtlı kullanıcıların takibi, alarm izleme raporları, pazarlama (kampanya bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri et bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK'nın "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması" başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısına sahip olan tedarikçilerimiz ve yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan (ilgili sunucuların ve sosyal medya platformlarının yurtdışında olması nedeniyle) Veri İşleyenler tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Securitas Alarm’ın tedarikçi değerlendirme süreçlerini yürüterek çalışmayı seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş ve uluslararası standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler.

 

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve birçok uluslararası mevzuat kişisel verilerin Veri Sorumlusunun talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Bu kapsamda Securitas Alarm özenle tedarikçi değerlendirme sürecini yürüterek çalışmayı seçtiği Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanması nedeniyle yurt dışına aktardığı kişisel veriler yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep

 

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, saha ekiplerimiz, Müşteri çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin, mesafeli satış sözleşmelerinin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Securitas Alarm, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikamıza www.securitasalarm.com.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

 

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, güvenli elektronik imzalı taleplerinizi securitasalarm@hs03.kep.tr adresine, ıslak imzalı taleplerinizi ise noter kanalıyla veya kimliğinizi teşvik edici belgelerle bizzat Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Başkent Plaza No: 106/68 Balgat, Çankaya, Ankara adresine iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak Securitas Alarm’a daha önce bildirilen ve Securitas Alarm sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, alarm.kvk@securitas.com.tr adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Güncelleme: 26.08.2022

 

Saygılarımızla,

 

SECURITAS ALARM