Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik potansiyel tehlikelerden korunmak amacıyla;

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dükuman oluşturmayı ve uygulamayı,
  • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişikliklerle, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımlar uygulamayı,
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için yeterli işgücü/finansal kaynağı ayırmayı ve alt yapımızı geliştirmeyi

Securitas Yönetimi olarak kabul ve taahüt ederiz.

SECURITAS ALARM İZLEME ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.