Dürüst, Dikkatli ve Yardımsever

Dürüst, dikkatli ve yardımsever olmak temel ve vazgeçilmez değerlerimizdir. İnsan haklarına saygı, düşünce ve fikir özgürlüğüne destek olmak ise benimsediğimiz davranış kurallarıdır.

Çalışanlarımızın güvenlik sektöründe ve yaptıkları işlerde uzmanlaşmaları, bilgi lideri olmaları, müşteri odaklı yaklaşımı benimsemeleri, teknolojik yenilikleri kullanmaları, inovatif düşünce ve hareket tarzını benimseyerek devam ettirmeleri vizyonumuz ve hedefimizdir.

Bu vizyonumuz ve stratejimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları politikamız; plan ve hedeflerimizi gözeterek personel ihtiyacını karşılamaktır. Personelimizin en verimli şekilde değerlendirilmesi ve aynı zamanda da iş gücünün sürekliliği ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Bu kapsamda amacımız:

  • Çalışanlarımıza her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımızın işlerini verimli bir şekilde ve motivasyonla yapabilmeleri için gerekli olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için açık ve şeffaf bir yönetim politikası uygulamak,
  • Çalışanlarımızın gerek maddi, gerekse manevi haklarını korumak ve gözetmek,
  • Çalışanlarımıza kurum içi kariyer fırsatları yaratmak,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir.

Başarı hikayenizi Securitas'ta yazın!

Securitas olarak dünyayı daha güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Bizimle birlikte, kendi başarı hikayenizi yazmak ister misiniz?

Başvuru için tıklayın