ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Çerezlere (Cookie) İlişkin Aydınlatma Metni (“Çerez Aydınlatma Metni”), Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (“Şirket”, “Securitas Alarm”) olarak işletmekte olduğumuz https://www.securitasalarm.com.tr alan adında yer alan internet sitemizi (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz ve/veya kullanımınız sırasında çerezler aracılığıyla bilgilerinizin toplanmasına yönelik uygulamalarımızı anlatmak üzere hazırlanmıştır. Securitas Alarm, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemektedir.

 

İnternet sitemiz, diğer internet sitelerine ve/veya diğer platformlara bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizlere, diğer internet sitelerinin çerezler uygulamalarını kontrol etmediğimizi ve işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin söz konusu üçüncü taraf internet siteleri ve platformlar için geçerli olmadığını hatırlatmak isteriz.

 
Çerezler Nedir?

Çerezler, kullanıcıların internet sitelerini veya mobil platformları ziyaretleri esnasında bu ziyaretlerin sağlandığı cihazlara (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. gibi sabit ve mobil cihazlar) internet siteleri veya platformlar tarafından yüklenen küçük metin dosyaları ya da bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Çerezler, ilgili İnternet Sitesinin veya platformun kullanımının kolay ve verimli bir hale getirilmesi, kullanıcının tercihlerine ve ilgisine yönelik olarak özelleştirilmesi ve bu doğrultuda İnternet Sitesindeki veya platformdaki faaliyetlerin kullanıcı açısından pratikleştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

 

Bu işlem için kullanıcı İnternet Sitesine erişim sağladığında, kullanıcının tarayıcısı ile İnternet Sitesi arasında bilgi transferi ile oluşturulmaktadır. Basitçe, kullanıcı aynı tarayıcı üzerinden İnternet Sitesine girdiğinde, tarayıcı ilgili bilgileri hatırlar, İnternet Sitesinin sunucusuna aktarır ve İnternet Sitesi kullanıcının tercihlerine yönelik deneyimler sunar.

 

Biz de Securitas Alarm olarak internet sitemizde, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız. İnternet sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için “Hangi çerezleri kullanıyoruz?” bölümündeki açıklamalarımızı inceleyebilirsiniz.

 
Hangi çerezleri hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak kullanıyoruz? 

 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla işlenecektir. İnternet Sitesi üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

 
 

Aşağıda İnternet Sitesinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet Sitesinde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 
Çerez Kategorisi Çerez Tipi Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerez Amacı Çerezin Saklama Süresi
Zorunlu Çerezler Üçüncü Taraf Çerez Cloudflare __cfduid İnternet sitemizin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir. 29 Gün
Birinci Taraf Çerez Securitas Alarm PHPSESSID İnternet sitemizin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir. Oturum Sonu
Üçüncü Taraf Çerez CookieHub cookiehub Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin internet sitemizdeki çerezlere ilişkin kullanım tercihlerine dair bilgileri saklamak için kullanılır. 365 gün
Performans ve Analitik Çerezleri Üçüncü Taraf Çerez Google _gat_UA-37895098-2 Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. Bu kapsamda yüksek internet trafiği oluşması halinde bu çerez internet sitemizden veri toplanmasını sınırlandırmaktadır. 1 saat
Üçüncü Taraf Çerez Google _ga Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tarayıcı oturumlarındaki iki farklı işlemin aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. 730 gün
Üçüncü Taraf Çerez Google _gid Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tarayıcı oturumlarındaki iki farklı işlemin aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. 1 gün
Üçüncü Taraf Çerez Google _gat_gtag_UA_37895098_2 Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. Bu kapsamda yüksek internet trafiği oluşması halinde bu çerez internet sitemizden veri toplanmasını sınırlandırmaktadır. 1 saat
Reklam / Pazarlama Çerezleri Üçüncü Taraf Çerez Facebook _fbp Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi reklam hizmetleri sunmak için internet sitemizdeki ziyaretleri izlemek için kullanılır. 90 gün
Üçüncü Taraf Çerez Google _gcl_au Davranışsal ve hedef odaklı reklamların gösterilmesi için internet sitemizdeki etkileşimi takip etmek amacıyla kullanılır. 90 gün
Üçüncü Taraf Çerez Google IDE Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılan çerezlerdir. 390 gün
Çerezler aracılığı ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi kimlere aktarıyoruz?

 

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan verileriniz performans raporlama ve analiz hizmeti alınması, kullanıcı tercihlerinin tespit edilmesi ile reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara aktarılabilecektir.

 
Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle topluyoruz?

 

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, internet sitemize erişiminiz ve kullanmanız sırasında elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 
⦁ Çerez tercihlerinizi nasıl yönetebilirsiniz? 

 

İnternet Sitesinde yer alan ikonuna tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre “açık” veya “kapalı” konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Akabinde; ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile de devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır. Çerezleri nasıl yönetebileceğinizle ilgili olarak lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri bölümü inceleyiniz.

 
Tarayıcı Çerez Yönetimi Bağlantısı
Internet Explorer Çerez Yönetimi
Google Chrome Çerez Yönetimi
Mozilla Firefox Çerez Yönetimi
Safari Telefon: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Bilgisayar: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera Çerez Yönetimi
Diğer Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Çerez bilgilerinizin işlenmesi kapsamındaki haklarınız nelerdir?

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,

İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

 

i Yazılı olarak Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Başkent Plaza No: 106/68 Balgat, Çankaya, Ankara adresine,

ii alarm.kvk@securitas.com.tr adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya

iii securitasalarm@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

 
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Saygılarımızla, 
Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.

Ücretsiz Teklif Alın

Formumuzu doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçerek, ihtiyacınıza en uygun güvenlik çözümlerini ücretsiz olarak belirleyelim.

Aydınlatma Metni kapsamında Kimlik ve iletişim bilgilerimin Securitas Alarm İzleme ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. tarafından bildirdiğim iletişim kanalları üzerinden iletişim bilgilerime tanıtım, kampanya, reklam, promosyon gibi içeriklere sahip ticari elektronik iletiler gönderilmesi amacıyla işlenmesine ve bununla sınırlı olarak hizmet alınan üçüncü taraflar ile paylaşılmasına